Bivanje odrasti

Bivanje
odr a s t i

Prihodnost odrasti

Kucha, Mašera - Spasićeva ulica 8, Ljubljana

30. marec 2019, 12:00-15:00

Spomladanska edicija Bivanja odrasti bo namenjena razmisleku o prihodnosti odrasti v Sloveniji. Za oris namena bosta na kratko predstavljena članka "Uporaba "alternativ razvoju" v soustvarjanju scenarijev alternativnih prihodnosti" (Kranjc) in "O kulturalizaciji mišljenja in vprašanju odrasti" (Meden, Pogačar) iz lanske posebne izdaje časopisa ČKZ, sledila bo predstavitev mednarnodnih aktivnosti, povezanih z mapiranje odrastniških resničnosti, ter možnosti dosega in skupne točke za izmenjavo dobrih praks.

V drugem delu bomo nagovorili stanje odrastniških resničnosti v Sloveniji: katere so dobre prakse mapiranja in kakšne baze podatkov že obstajajo ter kakšne problematike je potrebno nagovoriti preden se lahko lotimo skupne platforme za množičenje zgodb in osvečanje o drobrih praksah po Sloveniji?

Slednje spada pod tretjo točko, kjer bomo skupaj razmislili kako zasnovati digitalno platformo, ki bi hkrati omogočala povezovanje obstoječih podatkovnih baz, medijsko povezljivo pisanje in objavljanje zgodb, ki pletejo narativ odrasti. Zgodb okoljevarstvenikov, aktivistov, umetnikov, znanstvenikov, podjetnikov, obrtnikov, kmetovalcev in drugih raziskovalcev življenja in bivanja.

---

Tudi tokrat se bo dogodek odvil v Kuchi, ki s svojo zgodbo spreminja narativ kulture prehranjevanja v našem prostoru. V razrastniškem duhu pa vabimo udeleženke in udeležence, da s sabo prinesemo kaj domačega v pokušino, in si druženje popestrimo s krepčili in navdihi.

In še, dogodek premeščamo na opoldanski sobotni termin, z zadosti časa, da si privoščimo umerjen vstop v konec tedna in umirjeno popoldansko-večerno zaključevanje sobote.

Vabljeni torej na poslušanje in pokušanje, pa tudi na izmenjavo zgodb, izkušenj ter osebnih in institucionalnih zagat bivanja odrasti, zgodb o zamišljanju in ubesedovanju svetov, ki jih ne določa maksima nenehne gospodarske rasti, temveč se zavedajo planetarnih omejitev narave in mesta človeka v njej.

---

Na dogodkih Bivanje odrasti bomo skozi lastne zgodbe približevali odrast (degrowth) različnim javnostim, preizkušali pripovedni pristop k bivanju, spoznavali dobre prakse in težave našega okolja.

---

O odrasti: degrowth info & agora

O delovni skupini: Degrowth Narratives

O gradivu: Prihodnost odrasti

O prostoru: KuchaBivanje odrasti

Kucha, Mašera - Spasićeva ulica 8, Ljubljana

10. november 2018, 16:00-19:00

V jesenski ediciji Bivanja odrasti se nam bosta na turneji skozi 11 držav (in 26 dogodkov) pridružila urednika in soavtorja zbornika "Housing for Degrowth: Principles, Models, Challenges and Opportunities" (Routledge Environmental Humanities series) Anitra Nelson in François Schneider. Predstavila nam bosta knjigo, zgodbe o spreminjanju narativov bivanja in lastni zgodbi o tem, kako bivata odrast. Med drugim bomo imeli priložnost slišati tudi o:

Urednika zbornika že napovedujeta naslednji dve zbirki, o prevozu (Transport for Degrowth) in hrani (Food for Degrowth). Dogodek bo tako tudi priložnost, da se z njima dogovorite o morebitnem sodelovanju.

Poleg tega bomo skozi hrano spoznali tudi Kucho, ki s svojo zgodbo spreminja narativ kulture prehranjevanja v našem prostoru.

Vabljeni torej na poslušanje in pokušanje, pa tudi na izmenjavo zgodb, izkušenj ter osebnih in institucionalnih zagat bivanja odrasti, zgodb o zamišljanju in ubesedovanju svetov, ki jih ne določa maksima nenehne gospodarske rasti, temveč se zavedajo planetarnih omejitev narave in človeštva kot takega.

---

The Autumn edition of the Living Degrowth series will host Anitra Nelson and François Schneider, the editors of the "Housing for Degrowth: Principles, Models, Challenges and Opportunities" edited volume (Routledge Environmental Humanities series). Nelson and Schneider, touring 11 countries and participating at 26 events, will talk about the new book, about changing narratives of living and being, and present their experience with degrowth in practice.

In addition, we will talk about:

The editors have already announced the publication of additional two volumes, one on Transport for Degrowth and another on Food for Degrowth. This event will thus also be an opportunity to talk to them about the possibilities of participation and cooperation.

Not least, participants will have the chance to find out more about Kucha and their unique interventions into the culture of eating.

If you want to hear and taste more about the living degrowth, do join us on Saturday, 10 November 2018 at Kucha for a unique opportunity to exchange stories and experiences about the issues of personal and institutional approaches to degrowth. It will be great to talk to you about articulating the possible worlds that acknowledge the limits of natural and human resources and oppose the maxim of exponential economic growth.

---

Pogovor bo tekel v angleškem jeziku.

The discussion will be in English.

---

Na dogodkih Bivanje odrasti bomo skozi lastne zgodbe približevali odrast (degrowth) različnim javnostim, preizkušali pripovedni pristop k bivanju, spoznavali dobre prakse in težave našega okolja.

Living Degrowth events provide the opportunity and the space to present degrowth to varied publics, to test narrative approach to being and living, the good, as well as bad practices from and beyond our neighbourhoods.

---

Več o prostoru / more about the food venue Kucha

Več o odrasti / more about degrowth Degrowth Info

Več o FB dogodku / more about FB event Bivanje odrasti

Več o knjigi / more about the book Housing for Degrowth